אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

הצעות המחיר של קבוצת מעין כפופות  לכל תנאי אמנת
ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי – כפי שפורסמה ע"י
ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים

חץ כאן לצפייה באמנת השירות